Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

Το Σωματείο ιδρύθηκε το 2004 απο αποφοίτους των πρώτων ομάδων που εκπαιδεύθηκαν στο πρόγραμμα "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους".

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2007

Σας καλοσορίζω στο blogspot των εθελοντών ΠΡΟΤΕΚΤΑ.